Kontakt

5th Avenue Holding

Współpraca

SKONTAKTUJ SIĘ

5th Avenue Holding

ADRES SIEDZIBY

Plac Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa
tel.: +48 22 401 11 00

FORMULARZ ONLINE

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 5th Avenue Holding S.A. oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom Grupy 5th Avenue Holding, w celach marketingowych i statystycznych. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 5th Avenue Holding S.A. w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę 5th Avenue Holding S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę 5th Avenue Holding S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Administratorem danych jest 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez spółki grupy kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. (zwane dalej Grupą 5th Avenue Holding) w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Grupę 5th Avenue Holding. Spółki 5th Avenue Holding zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w każdym czasie. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki należy kierować na adres: 5th Avenue Holding S.A. Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

PROFESJONALNE

ZARZĄDZANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne, zarówno w branży obiektów komercyjnych: biurowych, hotelowych, ale również w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

DYWERSYFIKACJA ŻRÓDEŁ DOCHODU

Spółka realizuję strategię systematycznego zwiększania zakresu inwestycji w różne sektory nieruchomości komercyjnych.

DYWERSYFIKACJA OFERT NIERUCHOMOŚCI

Szeroka oferta Spółki odpowiada na potrzeby i oczekiwania inwestorów względem bezpieczeństwa inwestycji poprzez ich dywersyfikację co do typu zabudowy, standardu i lokalizacji.

TOP