Skontaktuj się
5th Avenue Holding
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

tel.: +48 22 401 11 00
fax: +48 22 401 11 70
email: office@5avenueholding.com

Skontaktuj się

5th Avenue Holding

Nowy Świat 2,
00-497 Warszawa.

tel.: +48 22 401 11 00
fax: +48 22 401 11 70
email: office@5avenueholding.com

Kontakt PL

Administratorem danych jest 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez spółki grupy kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. (zwane dalej Grupą 5th Avenue Holding) w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Grupę 5th Avenue Holding. Spółki 5th Avenue Holding zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w każdym czasie. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki należy kierować na adres: 5th Avenue Holding S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 6, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Sending

5th Avenue Holding S.A. stanowi dynamicznie rozwijającą się grupę z ambitnymi projektami. Dla Inwestorów przygotowano atrakcyjną ofertę, która pomoże zrealizować stabilny zysk. Zapraszamy do kontaktu.