5th Avenue Holding S.A.

Kompleksowe projekty inwestycyjne

Nazwa beneficjenta: 5TH AVENUE HOLDING S.A.

Nazwa projektu: „Zaawansowany system B2B do realizacji kompleksowych procesów inwestycyjnych (budowy powierzchni komercyjnych) oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi”.

Kwota dofinansowania: 815 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 165 000,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją Projektu „Zaawansowany system B2B do realizacji kompleksowych procesów inwestycyjnych (budowy powierzchni komercyjnych) oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2., został stworzony i wdrożony system B2B. Najważniejszą korzyścią jest zoptymalizowanie procesów realizowanych przez przedsiębiorstwa współpracujące ze Spółką w zakresie prowadzonych projektów budowy i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE

5th Avenue Holding

Projekty inwestycyjne

Realizujemy własne, kompleksowe  projekty inwestycyjne,  zarówno w branży  obiektów komercyjnych: biurowych,  hotelowych,  ale również w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Dywersyfikacja źródeł przychodu

Spółka realizuję strategię systematycznego zwiększania zakresu inwestycji w różne sektory nieruchomości komercyjnych,

Dywersyfikacja oferty nieruchomości

Szeroka oferta Spółki odpowiada na potrzeby i oczekiwania inwestorów względem bezpieczeństwa inwestycji poprzez ich dywersyfikację.

Wysokie stopy zwrotu
5th Avenue Holding realizuje wyłącznie projektów generujących wysokie stopy zwrotu.
Skontaktuj się!

5th Avenue Holding

5th Avenue Holding S.A. stanowi dynamicznie rozwijającą się grupę z ambitnymi projektami. Dla Inwestorów przygotowano atrakcyjną ofertę, która pomoże zrealizować stabilny zysk. Zapraszamy do kontaktu.

Więcej
Więcej