Dotacja

5th Avenue Holding

Projekty

dofinansowywane

5th Avenue Holding

Nazwa beneficjenta: 5TH AVENUE HOLDING S.A.

Nazwa projektu: „Zaawansowany system B2B do realizacji kompleksowych procesów inwestycyjnych (budowy powierzchni komercyjnych) oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi”.

Kwota dofinansowania: 815 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 165 000,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją Projektu „Zaawansowany system B2B do realizacji kompleksowych procesów inwestycyjnych (budowy powierzchni komercyjnych) oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2., został stworzony i wdrożony system B2B. Najważniejszą korzyścią jest zoptymalizowanie procesów realizowanych przez przedsiębiorstwa współpracujące ze Spółką w zakresie prowadzonych projektów budowy i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

PROFESJONALNE

ZARZĄDZANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne, zarówno w branży obiektów komercyjnych: biurowych, hotelowych, ale również w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

DYWERSYFIKACJA ŻRÓDEŁ DOCHODU

Spółka realizuję strategię systematycznego zwiększania zakresu inwestycji w różne sektory nieruchomości komercyjnych.

DYWERSYFIKACJA OFERT NIERUCHOMOŚCI

Szeroka oferta Spółki odpowiada na potrzeby i oczekiwania inwestorów względem bezpieczeństwa inwestycji poprzez ich dywersyfikację.

WSPÓŁPRACA

SKONTAKTUJ SIĘ

5th Avenue Holding S.A. stanowi dynamicznie rozwijającą się grupę z ambitnymi projektami inwestycyjnymi w obszarze nieruchomości. Dla Inwestorów przygotowano atrakcyjną ofertę, która pomoże zrealizować stabilny zysk. Zapraszamy do kontaktu.

TOP