Management Board
Jakub Robel | President of the Management Board

Warsaw School of Economics: MA graduate in International Economic Affairs, MA graduate in Management and Marketing,
Postgraduate studies: Real estate appraisal, Real Estate Trading

Industry experience:

2004-2007 ERNST & YOUNG Real Estate

Worked for a world leader in audits, tax consulting, business consulting and transactional consulting.
As a specialist of Commercial Real Estate took part in providing comprehensive services for entities acting in the real estate market, beginning with the investment preparation phase through the implementation and management of real estate and ending with effective disinvestment.
Work related to the preparation of:

– Feasibility studies for office projects

– Office real estate appraisal

– Mediation in transactions involving the sale of office buildings

2007-2009 DTZ Polska

Worked for one Big Four consulting companies active in the area of real estate in Europe, Middle East, and Africa (EMEA), Asia and Pacific as well as both Americas. In Poland, DTZ is one of the biggest consulting companies in the field of commercial real estate.
As a Negotiations Specialist handled the leasing of commercial surfaces, provided consulting services to investors and tenants especially with respect to:

– Rental of facilities

– Projects planning

– Negotiation of lease agreements

From 2009 to present, President of the Management Board of the various companies that currently form 5th Avenue Holding S.A.

Jakub Robel | Prezes Zarządu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Magister Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Magister Zarządzania i Marketingu, Studia podyplomowe: Wycena Nieruchomości, Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Doświadczenie branżowe:

2004-2007 ERNST & YOUNG Real Estate
Firma będąca światowym liderem w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Jako Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych brał udział w kompleksowej obsłudze podmiotów działających na rynku Nieruchomości rozpoczynając od fazy przygotowania inwestycji, poprzez realizację i zarządzanie nieruchomością a kończąc na efektywnym wyjściu z inwestycji, a w szczególności w przygotowywaniu:

  • Studia wykonalności projektów biurowych
  • Wycena nieruchomości biurowych
  • Pośrednictwie w transakcjach sprzedaży obiektów biurowych

2007-2009 DTZ Polska
Firma należąca do “wielkiej czwórki” firm doradczych działających w obszarze Nieruchomości w całej Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), Azji i Pacyfiku oraz obu Amerykach. W Polsce, DTZ jest jedną z największych firm doradczych w obszarze nieruchomości komercyjnych. Jako Specjalista ds. Negocjacji zajmował się wynajmem powierzchni komercyjnych, doradztwem dla inwestorów i najemców, planowaniem, doradztwem w zakresie nowo powstających inwestycji, a w szczególności:

  •  Wynajmem obiektów
  • Planowaniem projektów
  •  Negocjowaniem umów najmu

Od 2009 Prezes Zarządu Spółek wchodzących obecnie w skład 5th Avenue Holding S.A.