KONTAKT DLA INWESTORÓW
Do dyspozycji Inwestorów:
Jakub Robel
Prezes Zarządu
email: office@5avenueholding.com


Zainteresowanych Inwestorów prosimy o wypełnienie formularzu kontaktowego:

 

Kontakt PL

Administratorem danych jest 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, (02-676) Warszawa, ul. Postępu 6. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez spółki grupy kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. (zwane dalej Grupą 5th Avenue Holding) w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Grupę 5th Avenue Holding. Spółki 5th Avenue Holding zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w każdym czasie. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki należy kierować na adres: 5th Avenue Holding S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 6, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Sending