DANE PODSTAWOWE
5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000370247
REGON 142638103
NIP 522 296 74 49

Kapitał zakładowy 1 906 000 PLN w pełni opłacony

 


Prezes Zarządu
Jakub Robel

Kontakt
5th Avenue Holding S.A.
ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa
tel. 22 401 11 00, fax 22 401 11 70
www.5avenueholding.com
office@5avenueholding.com