Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
Zarząd spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:30.